Behandlingar

Akuttandvård

Har du bitit sönder en tand eller behöver få något snabbt åtgärdat är du välkommen till oss. Ring 08-550 866 12 och boka en tid. Vi har också öppen mottagning eller s.k ”Drop in”. Du får då sitta och vänta en kort stund. Den första tandläkaren som är ledig hjälper dig.

Tandläkare utför undersökning på en kvinna

Tandsten

Tandsten är ett vanligt problem. När det väl har bildats tandsten kan du inte borsta bort den själv. Missfärgningar från kaffe, te eller rödvin tas bort och du får också information om hur du ska hålla rent i munnen för att undvika tandlossning eller hål i tänderna.

Vi kontrollerar att ditt tandkött är friskt och vi polerar dina tänder. Har du större besvär eller mycket tandsten och missfärgningar hinner vi inte med allt på en enda behandling. Utifrån dina önskemål, eller om vi ser ett större behandlingsbehov, erbjuder vi dig då en mer omfattande behandling och/eller fler tider.

Tandläkare visar bild på röntgen av tänder

Allmäntandvård

Hos oss får du hjälp med allt från vanlig tandvård, som t ex undersökning, borttagning av tandsten och lagning av hål i tänderna till avancerad tandvård.

Basundersökning innebär att tandläkaren kontrollerar karies och tandlossning men även slemhinnor, käkled och så vidare.

Tandläkare utför undersökning på en äldre man

Estetisk tandvård

Missfärgade tänder och fyllningar är det idag många som vill åtgärda och det är en av de vanligaste anledningarna att söka för estetisk tandvård. Andra vanliga orsaker är stora mellanrum mellan tänderna eller sneda tänder och trångställningar. Vi utför årligen ett mycket stort antal porslinsfasader, byte av fyllningar och tandblekningar.

I Södertälje finns också våra duktiga tandtekniker, Kaplans Dental, vilket underlättar arbetet med bl. a skalfasader eller porslinsfasader som det också kallas. Våra tandläkare är alla specialutbildade för att kunna bedöma vilken behandling som passar dig bäst och vilket slutresultat som kan uppnås.

Glad kvinna som ler stort

Bettskena / Snarkskena

Om du gnisslar tänder när du sover kan vi hjälpa dig. Tandgnissling beror ofta på stress och sliter på dina tänder. Det kan också leda till ömmande käkar och huvudvärk. Hos oss tillverkar vi en bettskena efter att vi gjort en bedömning av just dina problem.

Vi kan även hjälpa dig som lider av snarkning. Vi skapar en snarkskena, aktivator, som är anpassad efter din över- och underkäke som hjälper till att vidga luftvägarna under sömnen. En aktivator är en liten tandställning i hårdplast. Den bärs i munnen under sömnen och försvårar för munhålans och svalgets mjuka vävnader att falla samman och förhindra luftflödet till lungorna.

Hand som håller i en tandskena

Implantat

Om du bara behöver ersätta en enstaka tand kan ett implantat vara ett effektivare alternativ än en bro. Implantaten hjälper till att bevara din käkhälsa, så att ditt nuvarande utseende bevaras. Tandimplantat är det mest effektiva sättet att fästa en helprotes. Proteser som sitter dåligt påverkar din förmåga att äta, tala och ditt utseende. Genom att fästa en helprotes med tandimplantat kan du känna dig trygg när du äter, tuggar, skrattar och ler.

Tandläkare visar 3d bild på tänder

Tandblekning

Vi har hjälpt många patienter i syfte att få ett vackrare leende. Det vanligaste man brukar vilja ha hjälp med är missfärgade tänder.

Du bleker dina tänder enkelt och säkert själv hemma. Du får noggranna instruktioner av oss innan du startar din behandling. Vi tar reda på om du behöver ta bort tandsten eller om andra åtgärder behöver utföras innan tandblekningen. Denna kontroll ingår inte i priset.

Före och efter bild på blekta tänder

Barntandvård

Vanlig tandvård är gratis till och med det år du fyller 22. Vi tar emot alla barn och vi har mer än 25 års erfarenhet.

Tjej som håller i en liten bettskena

Vuxentandvård

När du blir äldre eller vid sjukdom eller funktionsnedsättning så kan munhälsan påverkas. Vi hjälper dig med dina tänder och munhälsa både inom vår allmäntandvård och medicinska tandvård.

Inom vår medicinska tandvård hjälper vi dig med särskilda behov, till exempel medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. Vuxna får till stor del bekosta sin egen tandvård själva. En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har rätt till ekonomiskt stöd från Stockholms läns landsting för tandvård.

Kvinna kollar på sig själv med ett stort leende i spegel

Prislista 2023

Referenspriser och Vårt pis gäller fr.o.m. 15/1 2023. För att se prislista i PDF-format, klicka här.

Åtgärd
Referenspris
Vårt pris
Dentalt material i beräkningen av referenspris
100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 - Basundersökning, utförd av tandläkare
935
935
103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
405
405
107 - Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
1,155
1,155
108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1,885
1,885
111 - Basundersökning, utförd av tandhygienist
730
730
112 - Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
955
955
113 - Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
400
400
114 - Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist
585
585
115 - Konsultation specialisttandvård
Faktura
116 - Konsultation specialisttandvård, omfattande
Faktura
121 - Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition
60
60
123 - Röntgenundersökning, helstatus
885
885
124 - Panoramaröntgenundersökning
575
575
125 - Röntgenundersökning, extraoral
560
560
126 - Röntgenundersökning, omfattande
1,080
1,080
127 - Röntgenundersökning, delstatus
210
210
128 - Röntgenundersökning, större delstatus
365
365
131 - Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3
1,080
1,080
132 - Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus
1,390
Faktura
133 - Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder
1,705
Faktura
134 - Tomografiundersökning, fyra kvadranter
2,020
Faktura
141 - Analoga studiemodeller för behandlingsplanering
640
640
142 - Digitala studiemodeller för behandlingsplanering
460
460
161 - Salivsekretionsmätning
695
695
162 - Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
415
415
163 - Biopsi
1,145
Faktura
164 - Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)
700
Faktura
200 - Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
475
475
204 - Profylaxskena, per skena
885
885
205 - Fluoridbehandling, kortare behandlingstid
195
195
206 - Fluoridbehandling
390
390
207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
310
310
208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
590
590
209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
915
915
213 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer
1,200
1,200
214 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention
555
555
300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
445
445
302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling
830
830
303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
1,230
1,230
304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
1,840
1,840
311 - Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
475
475
312 - Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
190
190
313 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer
1,200
1,200
314 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd
555
555
321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom
480
480
322 - Stegvis exkavering
1,225
1,225
341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande
590
590
342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande
1,150
1,150
343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande
1,735
1,735
362 - Lustgassedering, per gång
900
Faktura
400 - Kirurgiska åtgärder
401 -Tandextraktion, en tand
1,160
1,160
402 - Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand
1,655
1,655
403 - Tandextraktion, enkel
460
460
404 - Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant
3,415
3,915
405 - Omfattande dentoalveolär kirurgi
4,555
4,990
406 - Tandextraktion, övertalig tand
1,160
1,520
407 - Övrig kirurgi eller plastik
2,250
2,820
408 - Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
4,550
5,890
409 - Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd
1,670
1,670
410 - Tandextraktion, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd
905
905
420 - Implantat, per styck, tilläggsåtgärd
3,060
3,760
Titan, implantat
421 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
3,430
4,900
422 - Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1,645
1,900
423 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
4,995
7,000
424 - Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1,845
2,200
425 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
6,910
11,900
426 - Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2,465
3,000
427 - Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant
4,350
4,350
428 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
5,250
5,500
Syntetiskt benersättningsmaterial
429 - Kirurgiskt avlägsnande av implantat
4,290
4,290
430 - Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
1,655
2,165
431 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
2,760
5,000
Syntetiskt benersättningsmaterial
432 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd
2,055
5,000
Syntetiskt benersättningsmaterial
433 - Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd
1,135
1,135
436 - Avlägsnande av ett implantat
800
800
446 - Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1,975
1,975
Regenerativt material
447 - Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1,335
1,335
Regenerativt material
448 - Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
815
815
451 - Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3,555
3,555
452 - Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
4,915
4,915
453 - Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3,745
3,745
454 - Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
4,915
4,915
480 - Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd
355
355
500 - Rotbehandling
501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3,710
3,710
Guttaperka och sealer
502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4,475
4,475
Guttaperka och sealer
503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5,615
5,615
Guttaperka och sealer
504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
6,120
6,120
Guttaperka och sealer
520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare
990
990
521 - Akut trepanation och kavumextirpation
875
875
522 - Komplicerad rotkanallokalisation
880
880
523 - Stiftborttagning
1,280
1,280
541 - Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
4,000
4,000
542 - Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1,125
1,125
600 - Bettfysiologiska åtgärder
601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3,825
3,825
602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3,825
3,825
603 - Reponeringsskena, per skena
6,085
6,085
604 - Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
2,295
2,295
606 - Motorisk aktivering
585
585
607 - Bettslipning för ocklusal stabilisering
820
820
700 - Reparativa åtgärder
701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
665
665
Komposit
702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1,050
1,050
Komposit
703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1,290
1,290
Komposit
704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar
850
850
Komposit
705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1,245
1,245
Komposit
706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1,660
1,660
Komposit
707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd
1,885
1,885
Komposit
708 - Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
600
600
Titanstift
800 - Protetiska åtgärder
800 - Permanent tandstödd krona, en per käke
6,255
6,255
Zirkonia/E-max, porslin
801 - Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
4,855
5,400
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
802 - Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3,430
3,430
Gjutmetall inkl seal (titan), parapoststift
803 - Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1,645
1,645
Fiberförstärkt stift
804 - Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2,375
2,600
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
805 - Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2,035
2,035
Gjutmetall inkl seal (titan)
806 - Radikulärförankring vid avtagbar protes
3,720
3,720
Gjutmetall inkl seal (titan), parapoststift, förankringselement
807 - Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led
2,660
2,660
Gjutmetall inkl seal (titan), fasadmaterial
808 - Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
3,650
3,650
Gjutmetall inkl seal (titan)
809 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1,135
1,135
Akrylat, fibertråd
811 - Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
630
630
812 - Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1,610
1,610
Komposit, titanstift
813 - Broreparation med tandteknisk insats
4,895
4,895
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
814 - Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8,450
8,450
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
815 - Sadelkrona
5,640
5,640
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
822 - Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3,970
3,970
Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer
823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5,590
5,590
Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer
824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
11,845
11,845
Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar, klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer
825 - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
13,400
13,400
Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar (komplicerat), klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer
826 - Attachments, per styck
105
105
Plast (matris/patris)
827 - Hel underkäksprotes
10,065
10,065
Akrylat, proteständer
828 - Hel överkäksprotes
10,065
10,065
Akrylat, proteständer
829 - Immediatprotes, hel käke
7,535
7,535
Akrylat, proteständer
831 - Justering av avtagbar protes
410
410
832 - Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1,360
1,360
Protestand, akrylat
833 - Rebasering av protes
2,775
2,775
Akrylat
834 - Lagning av protes där avtryck krävs
2,115
2,115
Akrylat, klammer
835 - Rebasering och lagning av protes
3,295
3,295
Akrylat, klammer
836 - Komplicerad lagning av protes
4,120
4,120
Akrylat, klammer, klasp, proteständer
837 - Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
7,120
7,120
Akrylat, gjutmetall inkl seal (titan), klasp, proteständer
839 - Inmontering av förankringselement
3,240
3,240
Akrylat
845 - Ocklusionskorrigerande bettslipning
2,110
2,110
846 - Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
4,700
4,700
CoCr
847 - Klammerplåt
4,300
4,300
Akrylat, klammer
848 - Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
600
600
Komposit
850 - Implantatstödd krona, en per käke
8,790
9,900
Fräst brostöd i titan inkl fästskruv, porslin, komposit
852 - Implantatstödd krona, flera i samma käke
6,815
8,500
Fräst brostöd i titan inkl fästskruv, porslin, komposit
853 - Hängande led vid implantatstödd bro
2,375
2,600
Fräst titan, porslin
854 - Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2,325
2,325
CoCr-bar inkl svetsning, fasadmaterial, komposit
855 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
580
580
Cylinder, fästskruv, replica
856 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1,615
1,615
Akrylat, fibertråd, komposit
857 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
525
525
Fästskruv, plastcylinder, replica
858 - Distans inkl distansskruv, per styck
1,365
1,365
Distans inkl centrumskruv
859 - Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
1,165
1,165
Titan
861 - Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat
34,375
45,000
Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
862 - Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat
36,490
49,000
Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
863 - Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat
38,130
53,000
Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
865 - Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat
33,245
45,000
Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
871 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat
18,820
23,000
Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
872 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat
21,210
25,000
Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
873 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler
23,965
36,000
Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
874 - Tillägg för alveolarbar på två implantat
4,745
4,745
"Fästskruv (titan), knäppen (guld) ""Ökvist"", titan (gjutet) "
875 - Tillägg för alveolarbar på tre implantat
5,590
5,590
"Fästskruv (titan), knäppen (guld) ""Ökvist"", titan (gjutet) "
876 - Tillägg för alveolarbar på fyra implantat
7,445
7,445
"Fästskruv (titan), knäppen (guld) ""Ökvist"", titan (gjutet) "
877 - Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement
15,600
17,000
Akrylat, proteständer
878 - Förankringselement täckprotes, per styck
305
305
"Knäppen (guld) ""Ökvist"" "
881 - Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande
1,210
1,210
Komposit
883 - Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats
3,250
3,250
Komposit
884 - Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs
7,960
7,960
Komposit
888 - Fästskruv/broskruv, per styck
190
190
Akrylat, proteständer, komposit
889 - Distansskruv, per styck
400
400
Akrylat, titan, proteständer, komposit
892 - Läkdistans, per styck
355
355
893 - Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat
1,170
1,170
894 - Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat
1,225
1,225
895 - Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat
1,545
1,545
896 - Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat
1,660
1,660
897 - Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer
2,570
2,570
900 - Tandreglering
900 - Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
9,805
9,805
901 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år
14,720
14,720
902 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
18,310
18,310
903 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
21,575
21,575
904 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
26,730
26,730
905 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år
20,755
20,755
906 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
24,345
24,345
907 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
27,935
27,935
908 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år
33,645
33,645
Utbytesåtgärder
921 - Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
1,290
6,255
922 - Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
1,660
6,255
925 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation
4,855
11,000
926 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona
7,230
11,000
928 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation
2,375
11,000
929 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona
4,855
11,000
940 - Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro
12,085
12,085
941 - Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
7,230
7,230
60B Antisnarkskena, moms tillkommer ( inklusive moms)
20D Professionell tandrengöring med Airflow
500
44A Tilläg för membran och benersättning vid operation
faktura
80D Tilläg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium
300
82A Tillägg för teknikerkostnad vid metallförstärkning av helprotes
2,000
800A Tillkommer för helceramer (Zirkonium) per led
500
SL 2 Blekning per käke
2,000
SL 4 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke
500
IN Skriftlig intyg
500
Uteblivande/sent återbud ( minst 3 timmar före)
600