Behandlingar

Akuttandvård

Har du bitit sönder en tand eller behöver få något snabbt åtgärdat är du välkommen till oss. Ring 08-550 866 12 och boka en tid. Vi har också öppen mottagning eller s.k ”Drop in”. Du får då sitta och vänta en kort stund. Den första tandläkaren som är ledig hjälper dig.

Tandläkare utför undersökning på en kvinna

Tandsten

Tandsten är ett vanligt problem. När det väl har bildats tandsten kan du inte borsta bort den själv. Missfärgningar från kaffe, te eller rödvin tas bort och du får också information om hur du ska hålla rent i munnen för att undvika tandlossning eller hål i tänderna.

Vi kontrollerar att ditt tandkött är friskt och vi polerar dina tänder. Har du större besvär eller mycket tandsten och missfärgningar hinner vi inte med allt på en enda behandling. Utifrån dina önskemål, eller om vi ser ett större behandlingsbehov, erbjuder vi dig då en mer omfattande behandling och/eller fler tider.

Tandläkare visar bild på röntgen av tänder

Allmäntandvård

Hos oss får du hjälp med allt från vanlig tandvård, som t ex undersökning, borttagning av tandsten och lagning av hål i tänderna till avancerad tandvård.

Basundersökning innebär att tandläkaren kontrollerar karies och tandlossning men även slemhinnor, käkled och så vidare.

Tandläkare utför undersökning på en äldre man

Estetisk tandvård

Missfärgade tänder och fyllningar är det idag många som vill åtgärda och det är en av de vanligaste anledningarna att söka för estetisk tandvård. Andra vanliga orsaker är stora mellanrum mellan tänderna eller sneda tänder och trångställningar. Vi utför årligen ett mycket stort antal porslinsfasader, byte av fyllningar och tandblekningar.

I Södertälje finns också våra duktiga tandtekniker, Kaplans Dental, vilket underlättar arbetet med bl. a skalfasader eller porslinsfasader som det också kallas. Våra tandläkare är alla specialutbildade för att kunna bedöma vilken behandling som passar dig bäst och vilket slutresultat som kan uppnås.

Glad kvinna som ler stort

Bettskena / Snarkskena

Om du gnisslar tänder när du sover kan vi hjälpa dig. Tandgnissling beror ofta på stress och sliter på dina tänder. Det kan också leda till ömmande käkar och huvudvärk. Hos oss tillverkar vi en bettskena efter att vi gjort en bedömning av just dina problem.

Vi kan även hjälpa dig som lider av snarkning. Vi skapar en snarkskena, aktivator, som är anpassad efter din över- och underkäke som hjälper till att vidga luftvägarna under sömnen. En aktivator är en liten tandställning i hårdplast. Den bärs i munnen under sömnen och försvårar för munhålans och svalgets mjuka vävnader att falla samman och förhindra luftflödet till lungorna.

Hand som håller i en tandskena

Implantat

Om du bara behöver ersätta en enstaka tand kan ett implantat vara ett effektivare alternativ än en bro. Implantaten hjälper till att bevara din käkhälsa, så att ditt nuvarande utseende bevaras. Tandimplantat är det mest effektiva sättet att fästa en helprotes. Proteser som sitter dåligt påverkar din förmåga att äta, tala och ditt utseende. Genom att fästa en helprotes med tandimplantat kan du känna dig trygg när du äter, tuggar, skrattar och ler.

Tandläkare visar 3d bild på tänder

Tandblekning

Vi har hjälpt många patienter i syfte att få ett vackrare leende. Det vanligaste man brukar vilja ha hjälp med är missfärgade tänder.

Du bleker dina tänder enkelt och säkert själv hemma. Du får noggranna instruktioner av oss innan du startar din behandling. Vi tar reda på om du behöver ta bort tandsten eller om andra åtgärder behöver utföras innan tandblekningen. Denna kontroll ingår inte i priset.

Före och efter bild på blekta tänder

Barntandvård

Vanlig tandvård är gratis till och med det år du fyller 22. Vi tar emot alla barn och vi har mer än 25 års erfarenhet.

Tjej som håller i en liten bettskena

Vuxentandvård

När du blir äldre eller vid sjukdom eller funktionsnedsättning så kan munhälsan påverkas. Vi hjälper dig med dina tänder och munhälsa både inom vår allmäntandvård och medicinska tandvård.

Inom vår medicinska tandvård hjälper vi dig med särskilda behov, till exempel medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. Vuxna får till stor del bekosta sin egen tandvård själva. En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har rätt till ekonomiskt stöd från Stockholms läns landsting för tandvård.

Kvinna kollar på sig själv med ett stort leende i spegel

Prislista 2024

Referenspriser och Vårt pis gäller fr.o.m. 15/1 2024. För att se prislista i PDF-format, klicka här.

Åtgärd
Referenspris
Vårt pris
Dentalt material i beräkningen av referenspris
100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 - Basundersökning, utförd av tandläkare
970
970
103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
420
420
107 - Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
1,195
1,195
108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1,955
1,955
111 - Basundersökning, utförd av tandhygienist
760
760
112 - Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
990
990
113 - Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
413
413
114 - Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist
605
605
115 - Konsultation specialisttandvård
Faktura
116 - Konsultation specialisttandvård, omfattande
Faktura
121 - Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition
65
65
123 - Röntgenundersökning, helstatus
915
915
124 - Panoramaröntgenundersökning
595
595
125 - Röntgenundersökning, extraoral
595
595
126 - Röntgenundersökning, omfattande
1,120
1,120
127 - Röntgenundersökning, delstatus
220
220
128 - Röntgenundersökning, större delstatus
380
380
131 - Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3
1,115
1,115
132 - Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus
1,440
Faktura
133 - Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder
1,705
Faktura
134 - Tomografiundersökning, fyra kvadranter
2,095
Faktura
141 - Analoga studiemodeller för behandlingsplanering
665
665
142 - Digitala studiemodeller för behandlingsplanering
480
480
161 - Salivsekretionsmätning
720
720
162 - Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
500
500
163 - Biopsi
1,190
Faktura
164 - Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)
730
Faktura
200 - Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
495
495
204 - Profylaxskena, per skena
915
915
205 - Fluoridbehandling, kortare behandlingstid
205
205
206 - Fluoridbehandling
405
405
207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
320
320
208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
615
615
209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
950
950
213 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer
1,240
1,240
214 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention
575
575
300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
460
460
302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling
860
860
303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
1,275
1,275
304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
1,905
1,905
311 - Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
495
495
312 - Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
200
200
313 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer
1,240
1,240
314 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd
575
575
321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom
500
500
322 - Stegvis exkavering
1,265
1,265
341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande
615
615
342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande
1,195
1,195
343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande
1,800
1,800
362 - Lustgassedering, per gång
935
Faktura
400 - Kirurgiska åtgärder
401 -Tandextraktion, en tand
1,205
1,205
402 - Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand
1,710
1,710
403 - Tandextraktion, enkel
480
480
404 - Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant
3,535
3,535
405 - Omfattande dentoalveolär kirurgi
4,135
4,135
406 - Tandextraktion, övertalig tand
1,205
1,205
407 - Övrig kirurgi eller plastik
2,330
2,330
408 - Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
4,715
4,715
409 - Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd
1,535
1,535
410 - Tandextraktion, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd
940
940
420 - Implantat, per styck, tilläggsåtgärd
3,180
3,800
Titan, implantat
421 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
3,560
4,900
422 - Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1,705
1,900
423 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
5,175
7,000
424 - Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1,910
2,200
425 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
7,160
11,900
426 - Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2,555
3,000
427 - Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant
4,505
5,000
428 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
5,440
5,500
Syntetiskt benersättningsmaterial
429 - Kirurgiskt avlägsnande av implantat
4,445
5,000
430 - Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
1,520
2,165
431 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
2,665
5,000
Syntetiskt benersättningsmaterial
432 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd
1,985
5,000
Syntetiskt benersättningsmaterial
433 - Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd
1,030
1,135
436 - Avlägsnande av ett implantat
830
830
446 - Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1,975
1,975
Regenerativt material
447 - Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1,335
1,335
Regenerativt material
448 - Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
750
815
451 - Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3,685
3,685
452 - Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
5,090
5,090
453 - Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3,880
3,880
454 - Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
5,480
5,480
480 - Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd
365
365
500 - Rotbehandling
501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3,845
3,845
Guttaperka och sealer
502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4,635
4,635
Guttaperka och sealer
503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5,820
5,820
Guttaperka och sealer
504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
6,345
6,345
Guttaperka och sealer
520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare
1,035
1,305
521 - Akut trepanation och kavumextirpation
905
905
522 - Komplicerad rotkanallokalisation
910
910
523 - Stiftborttagning
1,330
1,330
541 - Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
4,145
4,145
542 - Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1,125
1,125
600 - Bettfysiologiska åtgärder
601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3,965
3,965
602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3,965
3,965
603 - Reponeringsskena, per skena
6,310
6,310
604 - Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
2,380
2,380
606 - Motorisk aktivering
605
605
607 - Bettslipning för ocklusal stabilisering
845
845
700 - Reparativa åtgärder
701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
685
685
Komposit
702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1,090
1,090
Komposit
703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1,335
1,335
Komposit
704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar
880
880
Komposit
705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1,290
1,290
Komposit
706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1,720
1,720
Komposit
707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd
1,955
1,955
Komposit
708 - Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
545
545
Titanstift
800 - Protetiska åtgärder
800 - Permanent tandstödd krona, en per käke
6,485
6,485
Zirkonia/E-max, porslin
801 - Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5,035
5,400
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
802 - Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3,555
3,555
Gjutmetall inkl seal (titan), parapoststift
803 - Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1,705
1,705
Fiberförstärkt stift
804 - Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2,465
2,700
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
805 - Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2,110
2,110
Gjutmetall inkl seal (titan)
806 - Radikulärförankring vid avtagbar protes
3,855
3,855
Gjutmetall inkl seal (titan), parapoststift, förankringselement
807 - Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led
2,760
2,760
Gjutmetall inkl seal (titan), fasadmaterial
808 - Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
3,785
3,785
Gjutmetall inkl seal (titan)
809 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1,180
1,180
Akrylat, fibertråd
811 - Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
655
655
812 - Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1,670
1,670
Komposit, titanstift
813 - Broreparation med tandteknisk insats
5,070
5,070
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
814 - Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8,760
8,760
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
815 - Sadelkrona
5,850
5,850
Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
822 - Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4,120
4,120
Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer
823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5,800
5,800
Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer
824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
12,285
12,285
Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar, klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer
825 - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
13,905
13,905
Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar (komplicerat), klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer
826 - Attachments, per styck
105
105
Plast (matris/patris)
827 - Hel underkäksprotes
10,435
10,435
Akrylat, proteständer
828 - Hel överkäksprotes
10,435
10,435
Akrylat, proteständer
829 - Immediatprotes, hel käke
7,815
7,815
Akrylat, proteständer
831 - Justering av avtagbar protes
425
425
832 - Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1,410
1,410
Protestand, akrylat
833 - Rebasering av protes
2,880
2,880
Akrylat
834 - Lagning av protes där avtryck krävs
2,195
2,195
Akrylat, klammer
835 - Rebasering och lagning av protes
3,415
3,415
Akrylat, klammer
836 - Komplicerad lagning av protes
4,275
4,275
Akrylat, klammer, klasp, proteständer
837 - Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
7,385
7,385
Akrylat, gjutmetall inkl seal (titan), klasp, proteständer
839 - Inmontering av förankringselement
3,360
3,360
Akrylat
845 - Ocklusionskorrigerande bettslipning
2,105
2,105
846 - Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
4,800
4,800
CoCr
847 - Klammerplåt
4,460
4,460
Akrylat, klammer
848 - Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
620
620
Komposit
850 - Implantatstödd krona, en per käke
8,820
9,900
Fräst brostöd i titan inkl fästskruv, porslin, komposit
852 - Implantatstödd krona, flera i samma käke
6,835
8,500
Fräst brostöd i titan inkl fästskruv, porslin, komposit
853 - Hängande led vid implantatstödd bro
2,465
2,700
Fräst titan, porslin
854 - Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2,410
2,410
CoCr-bar inkl svetsning, fasadmaterial, komposit
855 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
605
605
Cylinder, fästskruv, replica
856 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1,645
1,645
Akrylat, fibertråd, komposit
857 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
545
545
Fästskruv, plastcylinder, replica
858 - Distans inkl distansskruv, per styck
1,420
1,420
Distans inkl centrumskruv
859 - Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
1,210
1,210
Titan
861 - Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat
35,675
45,000
Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
862 - Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat
37,875
49,000
Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
863 - Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat
39,575
53,000
Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
865 - Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat
34,505
45,000
Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
871 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat
19,525
23,000
Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
872 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat
22,010
25,000
Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
873 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler
24,870
36,000
Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
874 - Tillägg för alveolarbar på två implantat
4,925
4,925
"Fästskruv (titan), knäppen (guld) ""Ökvist"", titan (gjutet) "
875 - Tillägg för alveolarbar på tre implantat
5,805
5,805
"Fästskruv (titan), knäppen (guld) ""Ökvist"", titan (gjutet) "
876 - Tillägg för alveolarbar på fyra implantat
7,735
7,735
"Fästskruv (titan), knäppen (guld) ""Ökvist"", titan (gjutet) "
877 - Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement
16,110
17,000
Akrylat, proteständer
878 - Förankringselement täckprotes, per styck
315
315
"Knäppen (guld) ""Ökvist"" "
881 - Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande
1,250
1,250
Komposit
883 - Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats
3,375
3,375
Komposit
884 - Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs
8,265
8,265
Komposit
888 - Fästskruv/broskruv, per styck
200
200
Akrylat, proteständer, komposit
889 - Distansskruv, per styck
420
420
Akrylat, titan, proteständer, komposit
892 - Läkdistans, per styck
370
370
893 - Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat
1,210
1,210
894 - Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat
1,265
1,265
895 - Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat
1,600
1,600
896 - Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat
1,720
1,720
897 - Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer
2,665
2,665
900 - Tandreglering
900 - Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
10,160
10,160
901 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år
15,250
15,250
902 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
18,970
18,970
903 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
22,355
22,355
904 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
27,695
27,695
905 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år
21,505
21,505
906 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
25,230
25,230
907 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
28,950
28,950
908 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år
34,860
34,860
Utbytesåtgärder
921 - Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
1,335
6,485
922 - Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
1,720
6,485
925 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation
5,035
11,000
926 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona
7,500
11,000
928 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation
2,465
11,000
929 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona
5,035
11,000
940 - Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro
12,535
12,535
941 - Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
7,500
7,500
60B Antisnarkskena, moms tillkommer ( inklusive moms)
20D Professionell tandrengöring med Airflow
500
44A Tilläg för membran och benersättning vid operation
faktura
80D Tilläg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium
300
82A Tillägg för teknikerkostnad vid metallförstärkning av helprotes
2,000
800A Tillkommer för helceramer (Zirkonium) per led
500
SL 2 Blekning per käke
2,000
SL 4 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke
500
IN Skriftlig intyg
500
Uteblivande/sent återbud ( minst 3 timmar före)
600